Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Eric Yang

Số điện thoại : 86-(0731)88619728

WhatsApp : +8618319993585

Free call
QC Hồ sơ

Willfar Information Technology Co. Ltd. kiểm soát chất lượng 0

 

Willfar Information Technology Co., Ltd luôn tập trung vào khách hàng và kiểm soát hoàn toàn việc phân phối và triển khai sản phẩm, bao gồm cả quá trình thiết kế, thử nghiệm và thử nghiệm cũng như quy trình sản xuất nguyên liệu thô.

 

Chúng tôi rất coi trọng kế hoạch kiểm soát sản xuất, chế độ thất bại tiềm năng và thiết kế độ tin cậy của sản phẩm yêu cầu chúng tôi thực hiện quy trình phê duyệt sản xuất và kiểm soát quy trình sản xuất một cách nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

 

Willfar Information đã xây dựng một hỗ trợ quản lý chất lượng tích hợp đa hệ thống, bao gồm nhiều khía cạnh, như môi trường (ISO14001), sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS18001), bảo mật thông tin (ISO27001), trưởng thành phần mềm (CMMI3), hệ thống chất lượng (ISO 9001), v.v.

 

Dựa trên nền tảng vững chắc này, công ty thực hiện kiểm soát chất lượng vòng đời từ các khía cạnh của kiểm soát chất lượng quy trình R & D, kiểm tra sản phẩm và đảm bảo độ tin cậy, kiểm soát chất lượng vật liệu, kiểm soát chất lượng quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng xuất xưởng và kiểm soát chất lượng sau bán hàng , để đảm bảo chất lượng tổng thể của các sản phẩm của công ty và giành được sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng.

 

Willfar Information Technology Co. Ltd. kiểm soát chất lượng 1
 

Willfar Information Technology Co. Ltd. kiểm soát chất lượng 2Willfar Information Technology Co. Ltd. kiểm soát chất lượng 3

 • Willfar Information Technology Co. Ltd.
  Tiêu chuẩn: CMMI V1.3(DEV) Maturity Level-5 (Defined)
  Số:
  ngày phát hành: 2020-04-07
  Ngày hết hạn: 2023-04-07
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • Willfar Information Technology Co. Ltd.
  Tiêu chuẩn: National Energy Science and Technology Progress Award-second Prize for Research and Application of Intelligent Key Technologies
  Số: NEA-2022-D-2-29-D03
  ngày phát hành: 2013-01-04
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: National Energy Administration
 • Willfar Information Technology Co. Ltd.
  Tiêu chuẩn: Certificate for China Torch Program
  Số:
  ngày phát hành: 2010-05-05
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: Torch High Technology Industry Development Center, Ministry of Science and Technology
 • Willfar Information Technology Co. Ltd.
  Tiêu chuẩn: Member of GEIDCO
  Số:
  ngày phát hành: 2018-03-01
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: Global Energy Inerconnection Development and Cooperation Organization
 • Willfar Information Technology Co. Ltd.
  Tiêu chuẩn: Certificate for Establishing Academician Work Station院士专家工作站认证证书
  Số: 4302930
  ngày phát hành: 2019-01-29
  Ngày hết hạn: 2020-01-28
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: Enterprise Office, China Association for Science and Technology
 • Willfar Information Technology Co. Ltd.
  Tiêu chuẩn: Member of IEEE
  Số:
  ngày phát hành: 2019-09-01
  Ngày hết hạn: 2020-09-01
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: IEEE STANDARDS ASSOCIATION
 • Willfar Information Technology Co. Ltd.
  Tiêu chuẩn: Qualified Products in National Quality Inspection
  Số: Certificate for China Association for Quality Inspection (2016) No. HBDC088
  ngày phát hành: 2017-02-08
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: China Association for Quality Inspection
 • Willfar Information Technology Co. Ltd.
  Tiêu chuẩn: National demonstration enterprise for product and service quality integrity
  Số: Commitment for China Association for Quality Inspection 3.15 (2017) No.971
  ngày phát hành: 2017-03-15
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: China Association for Quality Inspection
 • Willfar Information Technology Co. Ltd.
  Tiêu chuẩn: ISO 9001 Quality Management System
  Số: 209567-2016-AQ-RGC-RvA
  ngày phát hành: 2016-12-23
  Ngày hết hạn: 2020-08-03
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: DNV GL-Business Assurance
 • Willfar Information Technology Co. Ltd.
  Tiêu chuẩn: Environment Management System Certification
  Số:
  ngày phát hành: 2019-08-27
  Ngày hết hạn: 2022-12-20
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • Willfar Information Technology Co. Ltd.
  Tiêu chuẩn: Occupational Health and Safety Management System Certification
  Số:
  ngày phát hành: 2019-08-27
  Ngày hết hạn: 2021-03-11
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • Willfar Information Technology Co. Ltd.
  Tiêu chuẩn: G3-PLC
  Số: G3.2003.385.2.C4
  ngày phát hành: 2020-4-24
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: For Smart Meter Required G3-PLC Communication Protocol
  cấp bởi: G3-PLC Alliance
 • Willfar Information Technology Co. Ltd.
  Tiêu chuẩn: Wi-SUN Certificate
  Số: CSRL 1V27
  ngày phát hành: 2019-10-27
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: Wi-SUN Communication Module
  cấp bởi: Wi-SUN Alliance
 • Willfar Information Technology Co. Ltd.
  Tiêu chuẩn: Memebership of STS Association
  Số:
  ngày phát hành: 2020-03-31
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: STS Association
Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn

wenzhey@qq.com
+8618319993585
Eric673792